Regulamin zakupów


Regulamin zakupów
1.
Właścicielem sklepu www.megsklep.pl jest firma MEG - Gąsior sp.j. z siedzibą
w Nowym Targu na ul. Szaflarskiej 72 NIP: 735-000-86-90, Regon: 004403060

2.
Korzystanie ze sklepu megsklep.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3.
Kupujący jest zobowiązany do prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia oraz do podania numeru telefonu i adresu e-mail w celu umożliwienia potwierdzenia zamówienia. Formularze wypełnione nieprawidłowo lub zawierające dane wzbudzające wątpliwości nie będą rozpatrywane.

4.
Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w momencie skompletowania zamówienia, gdy wszystkie zamówione przez kupującego towary są gotowe do wysyłki.

5.
Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie 695 374 326 lub e-mailem pod adresem info@megsklep.pl .
Klient nie może wycofać zamówienia, które zostało już wysłane.

6.
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów do oferty, wycofywania towarów z oferty, prowadzenia i anulowania promocji i ofert specjalnych oraz do wprowadzania do nich zmian.

7.
 Do każdego zamówienia o wartości poniżej 499 PLN doliczane są koszty przesyłki zależne od wybranych opcji dostawy i płatności. Koszty przesyłki zamówień przy płatności przelewem o wartości 499 PLN i większej są pokrywane przez sklep i wysyłane firmą kurierską (tylko na terytorium Polski). Koszty wysyłki za granicę zostaną podane mailowo klientowi.

8.
  Towar o statusie "dostępny od ręki" jest wysłany do klienta najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego od momentu skompletowania zamówienia i/lub potwierdzenia wpłynięcia pieniędzy na konto sklepu - w zależności od wybranej przez klienta opcji zapłaty. Towary oznaczone jako „na zamówienie” lub "brak towaru" będą wysyłane w innym terminie indywidualnie negocjowanym z klientem.
W przypadku, gdy klient złoży zamówienie składające się zarówno z towarów oznaczonych jako „dostępne” jak i towarów „na zamówienie”, będzie ono rozdzielane przynajmniej na dwa zamówienia częściowe, z których jedno będzie realizowane dla wszystkich towarów oznaczonych jako „dostępne”, pozostałe będą realizowane jak dla towarów „na zamówienie”.

9.
Termin otrzymania przesyłki jest różny, w zależności od wybranych opcji, sumie czasów potrzebnych na: potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie wpłynięcia pieniędzy na konto sklepu, skompletowania zamówienia oraz czasu dostawy.

10.
 Potwierdzenie zamówienia nastąpi, o ile będzie to możliwe, w ciągu następnego dnia roboczego po dniu w którym zostało złożone zamówienie. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni nie będą realizowane.

11.
Maksymalny czas potrzebny na skompletowanie zamówienia to 3 dni robocze.

12.
Wysyłka towaru następuje najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego od momentu skompletowania zamówienia. Można również odebrać towar osobiście w naszych sklepach.

13.
Klient może wybrać następujące formy płatności:

 •         przelewem na konto sklepu – informacje niezbędne do realizacji przelewu są podawane klientowi w trakcie potwierdzania zamówienia – w tym przypadku towar jest wysyłany do klienta w momencie potwierdzenia wpłynięcia pieniędzy na konto sklepu, nie wcześniej jednak niż w momencie skompletowania zamówienia.

 

 •         Płatność poprzez eCard:


    Karta płatnicza:
    Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard, Electronic

    ePrzelewy:
    Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea,
    Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy,
    PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem,
    Millennium, ING Bank Śląski S.A., Crédit Agricole, EUROBANK - Płatności Internetowe.

    ePłatności:
    Deutsche Bank Polska S.A.,Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A.,Raiffaisen Bank Polska S.A.

    W przypadku płatności kartą, zwrot środków wykonywany jest na kartę.

 •         przy odbiorze - należność w gotówce pobrana w naszym sklepie

 

 •         za pobraniem - należność w gotówce pobierana przez kuriera podczas odbioru. Ta opcja płatności dostępna po uprzednim kontakcie telefonicznym i potwierdzeniu zamówienia.


14.
Klient ma prawo i jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego przez kuriera towaru w jego obecności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków powstałych w trakcie transportu należy w obecności i z pomocą kuriera spisać protokół reklamacyjny.

15.

Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy megsklep.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. Sklep Internetowy megsklep.pl nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.
W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takim wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). Sklep Internetowy megsklep.pl może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.
Zakupione w Sklepie Internetowym megsklep.pl instrumenty i urządzenia w okresie pierwszych 12 (dwunastu) miesięcy gwarancji (okres liczony od daty zakupu) objęte są usługą realizacji gwarancji w trybie "door to door", tzn. wszelkie koszty związane z wysyłką zakupionego sprzętu do serwisu oraz jego zwrotem ponosi Sklep Internetowy megsklep.pl. O konieczności naprawy należy powiadomić Sklep Internetowy megsklep.pl, co skutkuje wysłaniem kuriera do Klienta. Nie będą odbierane przesyłki wysłane inną spedycją niż wskazana przez Sklep Internetowy megsklep.pl, a obciążające sklep finansowo.16.
 Jeżeli klient stwierdzi w dostarczonym towarze wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy powinien skontaktować się ze sklepem telefonicznie pod numerem 18 2646448 lub za pomocą e-maila pod adresem info@megsklep.pl celem ustalenia sposobu zwrotu lub naprawy towaru. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji na konto wskazane przez klienta. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny sprawny. W przypadku gdy nie będzie to możliwe sklep zwróci klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje inne dostępne w sklepie towary. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków wykonywany jest na kartę.

17.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.

18.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rejestracji w Sklepie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  • wiadomością e-mail, na adres info@megsklep.pl,
  • w formie pisemnej, na adres 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 72.
 3. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  • dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  • bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Obowiązek dostarczenia sprzętu do Sklepu spoczywa na Konsumencie. Sprzęt należy dostarczyć na adres Sklepu w Nowym Targu. MEG-Gąsior sp.j. ul. Szaflarska 72, 34-400 Nowy Targ

 

19.
Zasady reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
  • imię i nazwisko,
  • numer zamówienia,
  • opis wady towaru,
  • datę zakupu.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
  • imię i nazwisko,
  • opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,
  • wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Usługobiorcy.
 5. Zastosowanie się do ust. 3 lub 4 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 6. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: info@megsklep.pl, telefonicznie pod nr telefonu: +48 18 26 46 448, listownie pod adresem: MEG-Gąsior sp.j. ul. Szaflarska 72, 34-400 Nowy Targ
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.20.
Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 K.C.).
Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

21.

Od dnia 22.03.2013 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o Prawie Telekomunikacyjnym oraz niektórych innych ustaw (ustawa z dnia 16 lipca 2004 r.).
Wprowadzane modyfikacje dotyczącą również kwestii tzw. plików cookies (z ang. "ciasteczka"). Są to niewielkie pliki zapisywane i przechowywane na komputerze Użytkownika, które są odpowiedzialne za poprawę wydajności i szybkości działania (ładowania się) stron www, a także lepsze dopasowywania treści i reklam oraz zbierania anonimowych statystyk (np. na temat regionu, z których pochodzą Użytkownicy czy czasu przeglądania stron).

Zgodnie art. 173 oraz art. 174 w/w Ustawy przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej jest dozwolone pod warunkiem:

- poinformowania użytkownika końcowego w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji,
- wyrażeniu przez użytkownika zgody na tego typu działania.

Nasza strona zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących obszarów:
- informacje na temat sesji,
- ostatnio oglądane produkty,
- oddanie głosu w ankiecie.  Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów.
Nie mogą być one w tym przypadku podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl